Treballem per enriquir el museu de la part occità

14 d’abril de 2021

El Ethnopôle CIRDOC-Institut occità de cultura participa en Prometheus tant en la coordinació dels actors del vessant occità dels Pirineus com en la mobilització dels recursos documentals i la seva valorització digital.

L’obertura del minimuseo virtual en 2020 ha donat al projecte la seva primera visibilitat digital. El Ethnopôle participa ara en la definició del futur Museu Virtual i en la gestió de la seva infraestructura digital. En aquest sentit, un inventari dels recursos disponibles ha permès identificar dades i arxivaments iconogràfics i fílmics sobre les fogueres de Sant Joan (brandon o har/halhar, segons la terminologia francesa o gascona) als Pirineus centrals. Tot aquest material podrà enriquir el Museu.

A més, s’està realitzant un cens actualitzat i precís dels municipis francesos que realitzen el brandon/halhar: ha permès identificar almenys 80 pobles que encara realitzen aquest foc d’estiu en dos departaments (Alts Pirineus i Alt Garona). Aquest inventari permet identificar el dinamisme de la pràctica, subratllant els models recurrents d’organització (el municipi sol encarregar-se de la compra i el treball de l’arbre, mentre que una associació s’ocupa de la part d’animació) i innovacions com els sistemes de «focs rotatius» entre diversos municipis. L’inventari també assenyala les amenaces que pesen sobre la seva vitalitat, com la desaparició de les comissions de festes en diversos municipis, la qual cosa sovint condueix a la pèrdua del brandon/halhar. Així, Prometheus pot ser un element unificador i una identitat cohesionada en mostrar l’extensió i la unitat de la pràctica en la part francesa.

Es convidarà a tots els actors a reunir-se al maig de 2021: autoritats locals, establiments públics, associacions i municipis afectats. Organitzat en col·laboració amb els Comengés de Ostau i les dues comunitats de municipis de la zona en qüestió (Communauté de communes Neste-Barousse i Communauté de communes donis Pyrénées Haut-Garonnaises), aquesta trobada serà l’ocasió de presentar el projecte de Museu Virtual i de designar als representants francesos que s’uniran a les comunitats en el si de l’Associació Internacional de Halhaires.

Text: CIRDOC