PROMETHEUS

ÉS EL PROJECTE DE LES FESTES DEL FOC

El dia 1 de desembre de 2015, la UNESCO va incorporar a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat les Festes del Foc del Solstici d’Estiu als Pirineus, 63 poblacions d’Andorra (3), Espanya (17) i França (34). El projecte Prometheus sorgeix arran d’aquest reconeixement, i pretén potenciar el patrimoni comú dels tres estats mitjançant la innovació transfronterera realitzada a les universitats i els centres d’investigació. El PROMETHEUS-EFA309/19 es desenvolupa dins el marc del programa Interreg POCTEFA 2014-2020 i està cofinançat pel fons FEDER.

OBJECTIU GENERAL

Transferir el coneixement generat en el procés d’investigació universitària al voltant de les Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus a la societat, a través de productes formatius i divulgatius, destinats a institucions públiques, associacions i empreses del sector cultural del territori transfronterer.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Estendre el potencial de l’R+D+I sorgit a les universitats del territori i centres d’investigació en referència a les festes del foc dels solsticis en forma d’oferta educativa i recursos pedagògics.

Oferir plataformes virtuals i activitats de caràcter divulgatiu amb relació a les festes del foc dels solsticis que puguin ser utilitzades per institucions pedagògiques, empreses o associacions de l’àmbit cultural i particulars.