Perpetuació de la tradició fallaire a les escoles

26 d’abril de 2021

En el marc de l’acció 3, s’ha dissenyat una maleta pedagògica, destinada a les escoles dels Pirineus, que té les Festes del Foc dels Solsticis com a eix temàtic central. Pretén apropar la tradició a les aules, a fi d’assolir-ne la seva transmissió i valoració.

Consta de sis activitats manipulables i de caràcter lúdic que permeten tractar tots els àmbits de les festes i les particularitats de cada territori. D’aquesta manera, s’aborda el medi natural i la sostenibilitat, les llengües, així com la geografia, la història i el patrimoni. És una maleta que s’emmotlla als currículums oficials dels pertinents estats i que ha de servir per dur a terme projectes docents innovadors.

Després d’un disseny inicial, es va presentar a la comunitat fallaire perquè n’aproves el contingut. Actualment, s’està duent a terme el pilotatge a les escoles dels Pirineus. Ja ha estat al Berguedà, la Pobla de Segur, Andorra, Llavorsí i Alins, i finalitzarà aquesta validació a l’escola i institut del Pont de Suert.

Un cop es disposi de la versió definitiva es traduirà als diferents idiomes i es dipositarà una rèplica als centres de recursos pedagògics de cada comarca fallaire.

Text: UdL