20 d’octubre de 2020

El simposi sobre les falles dels Pirineus, al 2021

Atesa la situació donada per la COVID-19 se’n plantejarà també una organització virtual


La directora de la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la Universitat de Lleida (UdL), Sofia Isus, ha explicat, en la reunió de tots socis del projecte Prometheus que ha tingut lloc avui, que la celebració del simposi sobre les Festes del Foc dels Solstici dels Pirineus haurà de fer-se el 2021 i se n’haurà de plantejar una organització virtual si no canvia la situació provocada per la COVID-19.

Els socis han repassat el cronograma d’accions entre les quals destaca el museu virtual. Xavier Roigé, professor de Museologia i Models d’Intervenció Patrimonial al Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia de la Universitat de Barcelona (UB), ha comentat que justament la situació de pandèmia fa trontollar accions previstes importants com la recollida de dades i material audiovisual el proper estiu.

En una altre ordre de coses, els socis han repassat el pressupost, que sí que s’ha reformulat, però que no caldrà finalment modificar, després que en una trobada anterior acordessin allargar el projecte fins al juny de 2022.

Prometheus és el projecte sobre les Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus. Compta amb vuit socis: el Govern d’Andorra, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d’Aran, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, el CIRDOC, la UPVD, la UB, i la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la UdL, que l’encapçala. Prometheus pretén contribuir a la continuïtat del reconeixement de les falles dels Pirineus com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, que va inscriure la festa en les seves llistes el passat 1 de desembre de 2015 a proposta de la candidatura encapçalada per Andorra, i amb l’adhesió d’Espanya i de França.

El projecte Prometheus està cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu ajut es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres per mitjà d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Projecte cofinançat pel FEDER

TEXT: Sui Generis Comunicació Creativa