ÀMBITS

ÀMBIT 1 | FALLES, HAROS, HALHES I BRANDONS. HISTÒRIA I ACTUALITAT DE LA FESTA

Fa uns anys que el nombre de poblacions fallaires augmenta, sobretot des del 2015, quan les falles, haros i brandons van ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco. En alguns casos, la celebració de les falles ha anat precedida de la troballa d’algun document o testimoni segons el qual en la localitat s’haurien baixat falles en algun moment del passat, sense gaires més concrecions ni aportacions. Lectures i interpretacions, potser interessades, que han portat a la recuperació de la celebració solsticial que ens ocupa, i que poden acabar perjudicant tant la mateixa festa com la disciplina de la història.

Entenem que l’estudi del passat de les falles, com qualsevol altre aspecte o camp del passat, implica treballar amb el rigor científic que se li suposa a la historiografia. Com més es coneix la història i la societat en general d’un determinat lloc, més és redueix l’espectre d’interpretació; com més és coneix la història, més fàcil és d’explicar les manifestacions de cada poble i la seva evolució per a mantenir-se.

Sigui com sigui, les falles, a dia d’avui, s’han convertit per a una vasta regió pirinenca en un element identitari de primer ordre, que bé es podria aprofitar per a crear sinergies i millorar les relacions i expectatives de futur per a les poblacions d’aquest territori. Però no només això, sinó que aquestes festes del foc han esdevingut un irrenunciable punt de partida del turisme per moltes de les poblacions, tant que fins i tot, en molts casos han acabat sent la principal activitat de les respectives festes majors.

Com han evolucionat les falles per ser el que ara són? Com han passat de ser una celebració eminentment local a convertir-se en un referent mundial de les festes del foc? Des del nostre punt de vista, la recerca ens ha d’ajudar a identificar els temes/eixos a l’entorn dels quals gira i evoluciona una societat i, per tant també la festa en tant que forma d’expressió d’una comunitat. La recerca també omple de contingut històric i dota la festa d’un relat contrastat, ferm i estable a partir del qual es poden establir les fractures i lligams entre passat i present. En efecte, és l’eina que permet mostrar l’evolució de la festa i introduir, en el cas que sigui necessari, modificacions sense que desencaixin amb el sentit i significat de l’essència de la festa i la seva tradició.

Així doncs, en aquest àmbit ens interessa reflexionar sobre totes aquestes transformacions inherents a les festes a través de recerques, de caràcter històric i etnogràfic, que hagin estudiat alguns d’aquests canvis, ja sigui d’una manera més local o global.

ÀMBIT 2. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE LES FESTES DE FOC

L’àmbit 2 es planteja reflexionar sobre l’organització i gestió de la festa a través de la veu d’alguns dels seus protagonistes d’arreu del Pirineu. Per tal de conèixer la seva experiència, es proposa dur a terme una taula rodona sobre alguns dels reptes inherents a la preparació de les celebracions avui. Des del nostre punt de vista, alguns d’aquests reptes són: en primer lloc, les diverses figures implicades en l’organització de la festa (ajuntaments, associacions, comissions de festes, grups informals, confraria, etc.) i els protocols de la festa (en cas d’haver-hi); en segon lloc, l’augment de visitants i les possibles estratègies per a la seva regulació (creació d’aparcaments, tall de carreteres, nous accessos al poble, etc.); en tercer lloc, l’elaboració dels materials característics de la festa (tipus de materials, recerca de materials, disponibilitat d’aquests, etc.) i l’espai de celebració (places, descampats, muntanya, etc.); i finalment, els tràmits administratius que cal dur a terme per a la realització de la festa (assegurança, permís de foc, ajut econòmic, etc.).  Tots aquests temes han de permetre obrir un espai de debat sobre el futur de la gestió de la festa en què es reflexioni al voltant dels nous usos que adopta la festa a l’actualitat i de quina manera, des de l’organització de la mateixa, poden o no assumir-se.

ÀMBIT 3: EDUCACIÓ, TRANSMISSIÓ I DIVULGACIÓ EN LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL

La transmissió, sensibilització i divulgació de forma participativa entre les comunitats portadores i les institucions són accions centrals en les Directives Operatives (2018) per a l’aplicació de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial (PCI) de l’UNESCO. En el cas de les Festes del Foc als Pirineus, la col·laboració entre portadors de PCI amb institucions educatives, culturals i científiques (escoles, museus, arxius, universitats…) està generant múltiples accions de salvaguarda: propostes didàctiques a les escoles, recerca aplicada, plans de salvaguarda, exposicions, museus, publicacions de llibres i contes, ús de noves tecnologies, virtualitat, entre d’altres. En aquest àmbit pretenem analitzar aquestes accions de transmissió, sensibilització i divulgació sobre les Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus, així com experiències de salvaguarda en altres expressions del Patrimoni Cultural Immaterial a nivell internacional.

ÀMBIT 4. COVID, SOSTENIBILITAT I FUTUR DE LA FESTA

Quina ha estat la incidència de la pandèmia i del confinament en les festes del foc als Pirineus? La pandèmia ha incidit en la celebració de les festes, impossibilitant la seva celebració de la forma habitual. Les reaccions de les comunitats a la seva celebració han estat diverses: des de la seva no celebració, fins a la seva celebració en format reduït o només per als membres del propi poble, o fins a formats virtuals. La seva no celebració ha implicat una certa buidor en la dinámica local, car molts pobles s’han sentit orfes per la seva no celebració. En tot cas, aquest any s’ha vist més que mai la importància de la festa per a les nostres comunitats.

Després de la represa, el 2021, es plantegen diverses qüestions sobre el futur de la festa. Canviarà l’experiència d’aquest any les formes de celebració? Què en podem aprendre de cara al futur? Com fer festes de formats més sostenibles? Hem de replantejar alguns aspectes de la celebració de la festa (turisme, creixement de la festa, participació de les comunitats, etc.)